Fri, Jul 02 | Meadowlands East

Funeral Notice Of The Late Moratwe Annah Jaca

Rest In Peace
Registration is Closed
Funeral Notice Of The Late Moratwe Annah Jaca

Time & Location

Jul 02, 10:00 AM – 11:30 AM
Meadowlands East, Jama St, Meadowlands East Zone 4, Meadowlands East, 1852, South Africa

About the Event

BOTSHELO JWA GA MME MORATWE ANNAH JACA

Mme Moratwe Annah Jaca o tshotswe ka kgwedi ya ngwanatsele e tlhola malatsi a le lesome le bobedi ka ngwaga wa 1951 (12/11/1951) ko kgotleng ya Mafhikana ko Kanye, Botswana. Mme e ne e le ngwana wa boraro(3)  wa ga rre Seduke le Mme Gadibotsile Seduke.

Mme o simolotse dithuto tsa gagwe kwa sekolong se sebotlana sa Matsaakgang ko Kanye, Botswana. A tla go di feleletsa mo Afrika Borwa mo batsadi ba gagwe ga neng ga tsere boagedi teng.

O ne a direla mo dikomponeng tse di farologaneng e le moroki go fitlhela a tlogela tiro ka bogodi.

O ne a tsena mo nyalong e e boitshepho le rre Paul Jaca mme ba segofadiwa ka bana ba basetsana ba le babedi (2).

Mme o tlogela batsalwa le ene ba le bane, borre ba le babedi  le bomme ba le babedi , Ngwana wa mme a le mongwe , ditlogolo , le setlogolwana.

A MOWA WA GA MME O ROBALE KA KAGISO.

RE LE BOORA JACA LE SEDUKE RE LEBOGELA KEMONOKENG YA LONA

Share This Event